Úspěšné benefiční koncerty v kostelích přinesly více než bylo očekáváno

Za 20 let existence benefičních koncertů v kostelích ve městech Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Orlová a obci Čeladná dosáhl náš spolek Madleine mimořádných úspěchů. Díky laskavosti a štědrosti občanů i firem a podpoře obcí a Moravskoslezského kraje překročily finanční prostředky vybrané v rámci těchto událostí původní plány. Vybralo se 307 744 korun.

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY PROSPĚJÍ DĚTEM Z 6 DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Díky těmto koncertům jsme získali dostatek finančních prostředků na podporu dětí z jednotlivých dětských domovů. Děti si budou moci užít plánované letní pobyty a těšit se z nového sportovního vybavení. Finance, které byly vybrány nad rámec stanoveného cíle, budou využity na osobní rozvoj vybraných dětí z dětských domovů v oblasti kultury a sportu. Tyto děti vybírají ředitelé jednotlivých dětských domovů.

Finanční prostředky byly pečlivě shromažďovány na transparentním účtu, sbírka byla schválená Moravskoslezským krajem. Finance přicházely jak od občanů, tak od firem. V této době, kdy společenská odpovědnost hraje klíčovou roli, je důležité zdůraznit, že i děti z dětských domovů a pěveckých sborů se zapojily do této akce, přispívající k soudržnosti a dobré atmosféře v regionu. Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, který k akci samotné sdělil: „V dětských domovech se setkáváme s celou řadou smutných dětských osudů a životních příběhů. Ani sebehodnější teta nenahradí zázemí opravdové rodiny, a tak si děti, které v domovech musí vyrůstat, naši pomoc a péči zaslouží. A nejedná se jen o hmotné dárky a peníze. Důležitá je také upřímná pozornost a zájem, uznání a ochota. Proto jsem rád, že se v adventním čase mohou lidé v několika kostelech v regionu s těmito dětmi setkat, zatleskat jim a povzbudit je,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

Zástupkyně spolku Madleine Marcela Krplová srdečně děkuje všem, kdo přispěli k letošnímu ročníku benefičních koncertů: „Dvacet let této práce je nejen o obrovské radosti, ale také o posílení smyslu našeho podnikání a úspěchu, který spočívá v užitečnosti pro náš region. Další rok už nám začal. Téma koncertů pro letošní rok jsme zvolili Radost a přátelství. Věříme, že v prosinci v kostelích uvidíme opět skvělou spolupráci děti a dospělých, během roku budeme tvořit náramky přátelství, kterou budou k následnému prodeji. Máme obrovskou radost, že v dalším ročníku se rozrosteme o podporu dalšího dětského domova a to opavského.“

Sbírkový transparentní účet je otevřený a pokud by se našel další dárce pro dětské domovy, jeho číslo je 327621706/0300.

Úspěšné benefiční koncerty v kostelích přinesly více než bylo očekáváno

Za 20 let existence benefičních koncertů v kostelích ve městech Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná, Orlová a obci Čeladná dosáhl náš spolek Madleine mimořádných úspěchů. Díky laskavosti a štědrosti občanů i firem a podpoře obcí a Moravskoslezského kraje překročily finanční prostředky vybrané v rámci těchto událostí původní plány. Vybralo se 307 744 korun.

ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY PROSPĚJÍ DĚTEM Z 6 DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Díky těmto koncertům jsme získali dostatek finančních prostředků na podporu dětí z jednotlivých dětských domovů. Děti si budou moci užít plánované letní pobyty a těšit se z nového sportovního vybavení. Finance, které byly vybrány nad rámec stanoveného cíle, budou využity na osobní rozvoj vybraných dětí z dětských domovů v oblasti kultury a sportu. Tyto děti vybírají ředitelé jednotlivých dětských domovů.

Finanční prostředky byly pečlivě shromažďovány na transparentním účtu, sbírka byla schválená Moravskoslezským krajem. Finance přicházely jak od občanů, tak od firem. V této době, kdy společenská odpovědnost hraje klíčovou roli, je důležité zdůraznit, že i děti z dětských domovů a pěveckých sborů se zapojily do této akce, přispívající k soudržnosti a dobré atmosféře v regionu. Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje, který k akci samotné sdělil: „V dětských domovech se setkáváme s celou řadou smutných dětských osudů a životních příběhů. Ani sebehodnější teta nenahradí zázemí opravdové rodiny, a tak si děti, které v domovech musí vyrůstat, naši pomoc a péči zaslouží. A nejedná se jen o hmotné dárky a peníze. Důležitá je také upřímná pozornost a zájem, uznání a ochota. Proto jsem rád, že se v adventním čase mohou lidé v několika kostelech v regionu s těmito dětmi setkat, zatleskat jim a povzbudit je,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI

Zástupkyně spolku Madleine Marcela Krplová srdečně děkuje všem, kdo přispěli k letošnímu ročníku benefičních koncertů: „Dvacet let této práce je nejen o obrovské radosti, ale také o posílení smyslu našeho podnikání a úspěchu, který spočívá v užitečnosti pro náš region. Další rok už nám začal. Téma koncertů pro letošní rok jsme zvolili Radost a přátelství. Věříme, že v prosinci v kostelích uvidíme opět skvělou spolupráci děti a dospělých, během roku budeme tvořit náramky přátelství, kterou budou k následnému prodeji. Máme obrovskou radost, že v dalším ročníku se rozrosteme o podporu dalšího dětského domova a to opavského.“

Sbírkový transparentní účet je otevřený a pokud by se našel další dárce pro dětské domovy, jeho číslo je 327621706/0300.

BENEFIČNÍ KONCERTY
Leona Gyöngyösi a gospelové melodie
05/12/2024, 18:00
Orlová, Farní kostel Narození Panny Marie
VSTUPENKY
Markéta Konvičková a host Monika Bagárová
09/12/2023, 18:00
Ostrava-Radvanice, Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
VSTUPENKY
INFLAGRANTI a Josef Vojtek
12/12/2024, 18:00
Ostrava, Evangelický Kristův Kostel
VSTUPENKY
Daniel Hůlka
18/12/2024, 18:00
Karviná, Kostel Povýšení sv. Kříže
VSTUPENKY
Andrea Tögel Kalivodová
19/12/2024, 18:00
Čeladná, Kostel sv. Jana Nepomuckého
VSTUPENKY
Daniel Hůlka a Leona Machálková
19/12/2024, 18:00
Frýdek-Místek, Evangelický kostel
VSTUPENKY